Особые молитвы

Еврейская молитва на исполнение желания и просьбы - текст на иврите, транслитерация и перевод на русский

У вас есть определённое желание, которое вы хотите, чтобы оно исполнилось? Предлагаем вам познакомиться с специальной молитвой в иудаизме для исполнения просьб и желаний - тфила ле-коль бакаша. В статье текст молитвы на иврите, транслитерация и перевод на русский язык.

Еврейская молитва на исполнение желания и просьбы - текст на иврите, транслитерация и перевод на русский
אא

Текст молитвы на исполнение желаний на иврите

אדון יחיד מלא רחמים, מלכי ואלהי אליך אתפלל. שמע תפילתי, וקבל קול פגיעתי, והרצה לי בתחינתי אם מצאתי חן בעיניך המלך וכשר הדבר לפניך, הכל בזכות וכח הצדיקים האמתיים, עשה למענם ומלא את שאלתי ועשה את בקשתי (כאן אפשר לבקש את הבקשה, כל אחד במילים שלו).

והיה עמי ועזרני מעתה, שאזכה מעתה לסור מרע לגמרי באמת ולעשות הטוב בעיניך תמיד. ושמח את נפשי בכל עת, ואזכה להתחזק בעז וחדוה תמיד, ולשמח את עצמי בכל מיני שמחה שבעולם ואפילו במלי דשטותא, באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, ואזכה לאמונה שלימה בך ולבטחון שתמלא משאלותי ברחמים לברכה ולטובה באופן שיועיל לי לעבודתך וליראתך.

יודע תעלומות אם אתה רואה למרחוק שהמשאלה (התפילה לבקשה שתתגשם) היא לא לטובתי או לרעתי, וזה נשגב מדעתי, כי אתה צופה למרחוק ולנצח נצחים – אזי תאיר לי הדרך הנכונה והטובה והבריאה לנפשי לזכות לחיים טובים ומאושרים!

ברוך אתה – שומע תפילה.

ריבונו של עולם, מלא כל משאלותי לטובה, ומחול כל עונותי, והפק רצוני, ותן שאלתי לי ולבני ביתי לטובה, ותן לי חיים טובים וארוכים, בכבוד ובמנוחה, ביראתך, בשלוה ובהשקט ובטחה, ופדני מכל צרה ויגון ומות, ומכל שעות רעות המתפשטות ויוצאות לעולם, והבוטח בה’ חסד יסובבנהו אמן וכי”ר.

ואני תפילתי לך השם עת רצון אלקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך (תהילים סט) – ג' פעמים.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך השם צורי וגואלי. אמן נצח סלה ועד.

 

Транслитерация русскими буквами текста еврейской молитвы на исполнение желаний  

Адон Яхид мале рахамим, Малки ве-Э-лоhай Элейhа этпалаль. Шма тфилати, векабель коль пгияти, веhераце ли бетхинати им мацати хен беэйнеха hа-Мелех векашер hадавар лефанейха, hаколь безхут векоах hацадиким hаамитиим, асе лемаанам вемале эт шеэлати веасе эт бакашати (Здесь можно попросить своё просьбу, каждый своими словами).

Веhее ими веазрени меата, шеэзке меата ласур мира легамре беэмет велаасот hатов беэйнейха тамид. Весамеах эт нафши бехоль эт, веэзке леhитхазек беоз вехедва тамид, велесамеах эт ацми бехоль миней симха шебаолам веафилу бемилей дештута, беофен шеэзке лиhийот бесимха тамид, веэзке леэмуна шлема Беха велебитахон шетемале миш`алотай берахамим ливраха улетова беофен шейоиль леаводатха велейир`атха.

Йодеа таалумот им Ата роэ лемерахок шеhамиш`ала (молитва о том, чтобы желание или просьба сбылись) hи ло летовати о лераати, везе нисгав мидаати, ки Ата цофе лемерахок веленецах нецахим - Азай таир ли hадерех hанехона веhатова веhабрия ленафши лизкот лехаим товим умеушарим!

Барух Ата - Шомеа Тфила

Рибоно шель олам, мале коль миш`алотай летова, умхоль коль авонотай, веhафек рецони, ветен шеэлати левней бейти летова, ветен ли хаим товим веаруким, бекавод увеменуха, бейир`атеха, бешалва увеhашекет увитха, вепадени миколь цара веягон вамавет, умиколь шаот раот hамитпаштот вейоц`от лаолам, веhаботеах беhа-Шем хесед йесовевнеhу Амен векен ие рацон.

Ваани тфилати Леха hа-Шем эт рацон Э-лоhим беров хасдеха анени беэмет йиш`эха (Теилим 69) - читать 3 раза

Ию лерацон имрей пи веhегйон либи лефанейха hа-Шем цури вегоали. Амен Нецах Села Ваэд.

 

Еврейская молитва на исполнение желаний - перевод на русский

Г-сподь Единственный исполненный милосердия, мой Царь и Б-г, Тебе я буду молиться. Услышь мою молитву, и прими глас моего воззвания, и да будет Твоя воля исполнить то, о чём я молю, если приятен я перед Твоими очами Владыка, (и если) хорошо это (моя просьба) перед Тобой, всё благодаря заслугам и силе настоящих праведников, сделай для них, и исполни мою просьбу (Здесь можно попросить об исполнении своей просьбы или желания, каждый своими словами).

И будь со мной и помогай мне с этого момента, чтобы удостоился я с этого момента отринуть плохое полностью и по правде, и всегда делать угодное в Твоих глазах. И порадуй моё сердце в любое время, и удостоюсь я усилиться смелостью и желанием всегда и радовать себя всеми видами радости в мире, и даже через смешное поведение, таким образом, чтобы всегда быть в радости, и удостоюсь я полной веры в Тебя и уверенности в том, что Ты исполнишь мои желания по своему милосердию, для благословения и для хорошего, таким образом, чтобы это помогло моему служению Тебе и трепету перед Тобой.

Знающей секреты, если Ты видишь издалека, что пожелание (молитва об исполнении просьбы) мне не на пользу, или же мне во вред, и это выше моего понимания, ведь Ты видишь вдаль и на прозреваешь вечность - Так озари же мне путь правильный и хороший и здоровый для моей души, чтобы удостоился я жизни хорошей и счастливой!

Благословен Ты - Слышащий молитву

Владыка мира, исполни все мои желания к лучшему, и прости мне все мои грехи, и исполни моё желание, и дай то, о чём я прошу, мне и моим домочадцам к лучшему, и дай мне жизнь добрую и длинную, в уважении и отдыхе, трепете перед Тобой и тишине и уверенности, и выручи меня от всех бед, горя и смерти, и от всех плохих часов, которые распространяются по миру, и тот, кто полагается на Г-спода, Тот окружит его милостью. Амен, да будет его воля.

И я молитва Тебе Г-сподь Б-г, время благоволения, по великому Своему милосердию ответь мне Твоим настоящим спасением (Теилим 69) - читать 3 раза

Будут угодны мои речи и мысли моего сердца перед Тобой, Г-сподь, оплот мой и спаситель. Амен Нецах Села Ваэд.

 

Оцените эту статью

Средний рейтинг 4.6 (14 Голосовавших)
Наиболее читаемые статьи
Хидабрут Shops

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

48 ש"ח

покупка

Дополнительные товары

זוגיות עם רגש - הרב מיכאל לסרי

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

שבויות

תניא לאנשים כמוך וכמוני

Все товары