Особые молитвы

Молитвы на каждый плод на Ту би-Шват - текст на иврите и перевод на русский

В данном седере молитв на праздник Ту би-Шват вы сможете найти подходящую молитву на каждый фрукт в соответствии с его особенной сгулой. Молитва составлена в в соответствии с учением рабби Хаима Виталя.

Молитвы на каждый плод на Ту би-Шват - текст на иврите и перевод на русский
אא

Молитва на плоды на Ту би-Шват - текст на иврите

יוצר כל היצורים, ומצמיח כל הפירות והמינים – מודה אני לפניך שנתת על שולחני שפע כל טוב, מינים שונים של פירות בשלל גוונים, צורות, סוגים וטעמים, (כדאי להתבונן על הפירות על המינים על הצבעים) ונתת לי דרכם דרך להודות לך ולהכיר אותך!

אנא זכני שבשעת אכילתי אהיה כיושבת על שולחנו של מלך, שאהיה מיושבת מתונה ומודה לך, ומכוונת לתקן את המאכל ולהעלותו לשורשו, ואכוון היטב שכל חיות וכוח הסגולה שיש במאכל ההוא, יגיעו לנפש האלוקית שבי להרבות מעשים טובים ודיבורים טובים ומחשבות טובות ובריאות איתנה לעבודתך! ויהי רצון מלפניך שתזכני תמיד לברך ברכת הנהנין והפירות בכוונה גדולה ועצומה, ואהיה מודה ומתפעלת מעצם פלא האכילה והימצאות המזון.

הריני מאמינה באמונה שלימה, שזו האכילה נזדמנה לי בהשגחה עליונה ולא במקרה ח"ו, רק כדי להעלות ולברר את כל הניצוצות הקדושים המפוזרים באכילה או בשתיה זאת. והריני רוצה לאכול ולשתות כדי לחזק בריאותי לעבודתו יתברך, שייתן לי המאכל כוח לעבוד אותו בלבב שלם ונפש חפצה מתוך שמחת אמת וביטחון חזק ואמיץ בו יתברך.

 

בשתיית הגפן -"יין ישמח לבב אנוש" מה יין משמח את הלב כך דברי תורה משמחים את הלב שנאמר "פיקודי ה ישרים משמחי לב"

תפילה: אנא השם בזכות שתיית הגפן עזרני לקבל את הכוח להשתדל ולשמוח בך ולהודות לך על שזכיתי להיות מזרע ישראל ועל כל הטוב שגמלת עימדי.

וכתב רבי חיים ויטאל זי"ע, שיש 30 מיני פירות האילן:

 

עולם הבריאה: עשרה מיני פירות לעומת עשר הספירות ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרובים לאצילות, אין להם קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלים כמו שהם, ואלו הן:

 • תותים, חבושים, אתרוגים שרבש, חרובין.
 • ענבים – רפואה והתעלות

זכני שבאכילתי את אלו הענבים, אזכה ברחמיך המרובים לרפואת הנפש ורפואת הגוף, שלא אזדקק לרפואות מלבד הרפואה המצויה במזון. וכן זכני להתעלות כל חיי מעלה מעלה במעלות התורה ועבודתך!

 • תאנים – תפילה, בקשה

אנא זכני שבזכות אכילת התאנים או ראייתן (לפי הרב וייא אין לאכול תאנים בגלל איסור תולעים המצויים בהם), אזכה להיות כדוד המלך ע"ה "ואני תפילה", שאזכה להיות כל חיי בתפילה ובקשה להשם יתברך, שאזכה לדעת תמיד שאתה מקשיב, נוכח ומושיע! עזרני לאהוב את התפילה ולהיות מרוכזת בה ולכוון ליבי אליך ולהרגיש קרבתך בתפילותיי.

שאזכה שכל תכלית ומטרת בקשותיי תהיה להתקרב אליך ואהפוך כל בקשה גשמית לתכלית רוחנית.

 • תפוחים – צניעות, סבלנות

אנא זכני שבזכות אכילת התפוחים אזכה למידת הסבלנות ואהיה סבלנית כהלל, מוכנה ללמוד מכל אדם ומכל עיכוב וירידה. שאזכה להיות סבלנית לעצמי ולסובב אותי, וכן שאזכה לצניעות פנימית וחיצונית, צניעות בדיבורי ובלבושי.

 • לימונים – סדר ומניין

שבזכות אכילת הלימונים אזכה להיות מסודרת בעבודת השם, מסודרת בביתי ובמחשבותיי.

 • אגסים –תיקון גסות הרוח והחומריות

זכני שבזכות אכילת האגסים אזכה לשבר את גסות רוחי וחומריות גופי ואתעלה בעבודתך.

 

עולם היצירה – 10 מיני פירות, שהם בינוניים בין עולם הבריאה לעשייה, שאינם קרובים לטומאה כמו עולם העשייה, ולא רחוקים כמו עולם הבריאה. לכן גרעיני הזרע בתוך הפרי לא נאכלים, לפי שאינם רכים כגרעינים שבתוך הפירות של הבריאה.

 • ואלו הם: משמשים, גודגוניות, נישפוליש, פישקוש

 

 • זיתים – ענוה וביטול גאוה

אנא זכני להתקרב למידת הענווה וביטול הגאווה לפניך, ואדע תמיד שאין מלבדך שום כוח וגם כוחי מושפע ממך כל רגע, שאמליך אותך על כל הצלחה ושאזכור שלא מגיע לי דבר אלא מרחמיך עליי. כשם שהזית מוציא שמנו ע"י כתישה כך עזור לי מכל ניסיון וקושי לבטל גאוותי ורק להוציא מתוכי את הטוב שבי!

 • שזיפים שחורים (יבשים) – הארה

אנא זכני שבזכות אכילת השזיפים אזכה ל"הארה" בתוך ליבי על אמיתות מציאותך, שאזכה שיאיר אור האמונה בתוך ליבי, מוחי וכל גופי.

 • אפרסקים – הפסקת השלילה

זכני שבזכות אכילתם אזכה להפסקת השלילה - תן בי את הכוח להפסיק כל מחשבה שאינה טובה, להפסיק כל רגש שאינו טהור וכל תגובה שלילית עזרני לנצח את הקליפה הפנימית החוצצת בינינו.

 • שסק – פירוד מטומאה

שבזכות אכילתי אזכה שתעביר מתוכי את האטימות שבליבי המפרידה בינינו. עזור לי שאהיה מוכנה להיפרד מכל מחשבה, דיבור או מעשה שמטמאים אותי ולהיות טהורה מבפנים ומבחוץ.

 • תמרים – המתקת הדינים וביטול הדאגות

שאכוון באכילת התמר להמתיק את כל הדינים והמרירות, בטל ממני כל דאגה וחשש בטל את דאגותיי הנובעות ממחשבות שליליות על המציאות, ואזכה לבטוח בך ולשמוח בך בכל ליבי!!

 • שזיפים – התלהבות

אנא זכני שאתלהב מכל מצווה ומלימוד התורה שליבי יהיה מלא בשמחה והתלהבות לעבודתך וקרבתך!

 

עולם העשייה – ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם העשיה לעומת עשר הספירות לכן נאכל מה שבפנים ונזרוק מה שבחוץ, שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם החמודות, כדי שלא יקבל טומאה, וזה סוד היצר הרע והקליפה הדבוקה בנפש, ואלו הן:

 • אגוזי מלך – דבקות המחשבה

שמחשבתי תהיה תמיד דבוקה בחסדיך וטובותיך עלי בזמן ירידה כבעליה.

 • בננות - בנים, פוריות

שאזכה למחשבות טובות, דיבורים ומעשים טובים שהם בחינת בנים, שאזכה לבנים צדיקים.

 • רימונים – רוממות, שלמות

אנא רומם אותי מעל הדאגות והריחוק ממך, וזכני להיות שלימה בעבודתך ותזכני להיות מלאת מצוות כפרדס רימונים.

 • שקדים – התמדה, קביעות

אנא זכני להתמיד בעבודתי אותך בקודש, להיות קבועה בקדושה ואתגבר על כל המניעות.

 • גרעינים – כח הרצון

אנא זכני לחזק את רצוני, ותשפיע לי שפע רצונות טובים דקדושה כי הרצון הוא עיקר חיותו של האדם.

 • קוקוס – פרישות מהיצר

אנא זכני לפרוש ולהפריש את עצמי במחשבתי מהרע, ואדע תמיד שהרע הוא לא אני, ואפריש את עצמי מהזדהות עם היצר הרע והמעשים הרעים.

 • ערמונים – ערמומיות נגד היצר הרע

זכני למצוא עצות ותחבולות נגד היצר הרע שבליבי.

 • אגוזי מח (לוז) – אחורי הדעת, זכרון

זכני לזכור תמיד את האמת, את העולם הבא, ואת רחמנותך התמידית ואהבתך אליי שלא נפסקת. 

תן בי דעת שתבטל את כל הייסורים והקשיים שעוברים עליי, דעת של חיבור אליך ואדע לפרש את המציאות עפ"י האמת שהכול נובע מרצונך להיטיב ולקרב וממך יוצא רק טוב וחסד.

 • אלונים (בלוטים) – שליטה על המחשבה

זכני להיות שולטת במחשבותיי תמיד ובכל עת!!!

 • פיסטוקים – מוחין דגדלות

זכני שאאמין תמיד בכוח הטמון בי ואזכה למוח דגדלות ומחשבות בוגרות, לחשוב על עצמי רק טוב.

 • בוטנים – שמירה

אנא שמור אותי תמיד, שאזכה להתקרב אליך ע"י כל דבר בעולם ולא אתרחק ח"ו.

 • צנובר – ריכוז

זכני להתרכז בעבודת התפילה, שאתרכז בטוב ובחסד תמיד.

 

Молитва на плоды на Ту би-Шват - перевод на русский

Творец всех сотворённых, Выращивающий все плоды и виды - Благодарю я Тебя, за то, что одарил Ты мой стол изобилием всего, разными видами фруктов, различных оттенками, формами, видами и вкусами (стоит посмотреть на фрукты, на их вид и на цвет), и дал мне через них возможность благодарить Тебя  и узнать Тебя!

Пожалуйста, удостой меня, чтобы во время моей еды, я был, как сидящий за столом Царя, чтобы сидел я в смирении и благодарил Тебя, и подразумевал совершить "тикун" (исправление) этого яства, и поднять его до его корня, и подразумевал, чтобы вся жизненность и сила сгулы, которая заключена в этом ястве, дошли до Б-жественной души, которая во мне, приумножить добрые деяния, и праведные разговоры, и праведные мысли и крепкое здоровье, для того, чтобы служить Тебе! И (пусть) будет воля Твоя, чтобы Ты удостоил меня всегда благословлять благословение нашей благодарности за удовольствие (биркат hа-неенин) и благословение на плоды, с большим и огромным намерением, и всегда я буду благодарить и поражаться самому чуду поедания и существования еды.

Я верю полной верой, что эта трапеза, которой я удостоился благодаря Высшему Провидению (ашгаха эльйона), а не случайно, только лишь для того, чтобы поднять и выбрать все искры святости, которые рассеяны в этой еде и питье. И вот я хочу есть и пить, для того, чтобы укрепить своё здоровье, для того, чтобы служить Ему Благословенному, чтобы дала мне еда силу служить Ему полным сердцем и желающей душой, в настоящей радости и в полной уверенности в Нём Благословенном.

 

Питьё вина

"Вино взвеселит сердце человеческое" - Как вино веселит сердце, так и слова Торы радуют сердце, как сказано: "Указания Г-сподни правильны, радуют сердце".

Молитва после испития вина

Пожалуйста Г-споди, помоги мне, чтобы благодаря испитию вина, получил я силу стараться и радоваться Тебе и благодарить Тебя за то, что я удостоился быть из семени Израиля, и за всё то хорошее, чем Ты одарил меня.

 

И написал Рабби Хаим Виталь о том, что есть 30 видов плодов деревьев:

 

Олам hа-Брия - Мир Сотворения

Десять видов фруктов против 10 сфирот, и так, как они далеки от нечистоты (тум`а) и близки к эманации (ацилут), у них нет скорлупы ни снаружи и ни изнутри, это:

 • Клубника, айва, этроги (цетроны), херувы (плоды рожкового дерева).

 • Виноград - лечение и возвышение

Удостой меня, чтобы благодаря поеданию этого винограда, я удостоился по Твоей великой милости здоровья души и здоровья тела, и чтобы не понадобилось мне лечение, кроме лечения, которое находится в пище, И также, удостой меня подниматься всю мою жизнь вверх и вверх по ступеням Торы и служения Тебе.

 • Инжир - молитва, просьба

Удостой меня, чтобы благодаря поеданию инжира или смотрения на него (По раву Вийя не стоит есть инжир, так как в нём часто находятся черви и гусеницы), я удостоился стать подобным царю Давиду (Который сказал - "И я молитва"), и удостоился всю свою жизнь пребывать в молитве и просьбе к Г-споду Б-гу Благословенному, и удостоился знать всегда, что Ты слушаешь, находишься и спасаешь! Помоги мне любить молитву и концентрироваться на ней, и направлять своё сердце к Тебе и чувствовать Твою близость в своих молитвах.

Чтобы удостоился я, чтобы весь смысл и цель моих просьб были - приближение к Тебе и превращение всех материальных просьб в просьбы с духовным смыслом.

 • Яблоки - скромность, терпение

Пожалуйста, удостой меня, чтобы благодаря поеданию яблок я удостоился качеству терпения, и был терпеливым как Гилель , и был готов учиться у каждого человека, и от каждой задержки или спуска. Чтобы удостоился быть терпеливым по отношению к себе и к окружающим, и чтобы удостоился я скромности внутренней и внешней, скромности в моих разговорах и в моей одежде.

 • Лимоны - порядок и счёт

Чтобы благодаря поеданию лимонов я удостоился быть упорядоченным в служении Г-споду Б-гу, упорядоченным в своём доме и в своих мыслях.

 • Груши (агасим) - Исправление грубости (гасут) духовной и материальной

Удостой меня, чтобы благодаря поеданию груш, удостоился я сломить грубость своего духа и материальности своего тела, и поднялся в служении Тебе.

 

Олам hа-Ецира - Мир Создания

10 видов фруктов, которые являются средними между миром сотворения (олам а-брия) и миром действия (олам а-асия), которые не близки к нечистоте, как в мире действия, но и не далеки от нечистоты (тум`а) как мир сотворения. Поэтому, семена этих фруктов не едятся, так как они не мягкие, как семена фруктов, которые относятся к миру сотворения (олам а-брия - упомянутые выше), это:

 • Абрикосы (мишмеш), (Плод под названием - годгониёт - גודגוניות), (Плод под названием нишполиш - נשפוליש), (Плод под названием Пишкош - פישקוש).

 

Пожалуйста удостой меня приблизится к качеству скромности и к отмене гордыни перед Тобой, и чтобы я всегда знал, что кроме Тебя нет никакой силы, и что моя сила также находится под Твоим влиянием каждую минуту, и чтобы я воцарил Тебя над каждой своей удачей, и чтобы я помнил, что мне не полагается ничего, только лишь по Твоей милости надо мной. Подобно тому как маслина даёт своё масло в результате давки, так (и Ты) помоги мне, чтобы при любом испытании и трудности, смог я подавить свою гордыню, и только лишь воспроизвести из себя наилучшее, что есть во мне.

 • Чернослив (чёрный и сухой) - Озарение

Пожалуйста, удостой меня, чтобы благодаря поеданию чернослива, удостоился я "озарения" в моём сердце о действительности Твоего нахождения, чтобы удостоился я, чтобы засветил свет веры в моём сердце, мозгу и всём моём теле.

 • Персики - Прекращение отрицания

Удостой меня, чтобы благодаря поеданию их (персиков), удостоился я прекратить отрицать. Дай мне силу прекратить любую мысль, которая не является хорошей, прекратить любое чувство, которое не является чистым, и любую отрицательную реакцию. Помоги мне победить внутреннюю оболочку (клипа), которая стоит между нами.

 • Шесак (Локва - Мушмула) - Отделение от нечистоты

Чтобы благодаря поеданию (шесака) удостоился я, чтобы Ты убрал из меня невосприимчивость моего сердца, которая разделяет нас. Помоги мне, чтобы я был готов отделиться от любой мысли, разговора или действия, которое загрязняет меня, и чтобы бы я был чистым изнутри и снаружи.

 • Финики - Смягчение приговоров небесного суда и отмена беспокойств

Чтобы во время поедания финика, я намеревался смягчить все приговоры (диним) и всю горечь, и отведи от меня любое опасение и беспокойство, отмени все мои заботы, которые исходят из моих отрицательных мыслей про действительность, и чтобы удостоился я полагаться на Тебя и радоваться Тебе всем своим сердцем.

 • Слива - восторженность

Пожалуйста удостой меня, чтобы я восторгался от каждой заповеди и изучения Торы, и чтобы моё сердце было полно радости и восторга от служения Тебе и Твоей близости.

 

Олам hа-Асия - Мир Действия

И ещё 10 видов фруктов есть в мире действия (олам а-асия) напротив десяти сфирот, поэтому мы съедим то, что внутри и выкинем то, что снаружи, ведь скорлупа (или кожура) фрукта является разделением между ним и "олам а-хамудот", для того, чтобы он не получил нечистоты (тум`а), и это секрет ецер а-ра (дурное начало) и клипа (оболочка), которая прикреплена к душе. Эти фрукты:

 • Грецкие орехи - Приверженность мысли

Чтобы мои мысли всегда были привержены к (пониманию) Твоей милости и доброты, которыми Ты одаряешь меня, как при спуске, так и при подъёме.

 • Бананы - Дети, фертильность

Чтобы удостоился я хороших мыслей, разговоров и действий, которые подобны детям, чтобы удостоился я детей праведников.

 • Гранаты - Возвышенность, совершенство

Пожалуйста, приподними меня над беспокойствами и отдалением от Тебя, и удостой меня полностью служить Тебе, и удостой меня быть полным заповедями, как гранатовый сад.

 • Миндаль - упорство, постоянство

Пожалуйста удостой меня быть постоянным в служении Тебе в святости, и пребывать всегда в святости, и чтобы я преодолел все препятствия.

 • Семечки - Сила воли

Пожалуйста удостой меня укрепить мою волю, и одари меня изобилием добрых желаний в святости, ведь желание человека, это основа жизненности человека.

 • Кокос - Воздержание от (дурного) начала

Пожалуйста удостой меня отдалиться и воздержаться в своих мыслях от дурного, и я буду знать всегда, что дурное это не я, и чтобы я отдалил себя от отождествления с дурным началом (ецер а-ра) и от дурных деяний.

 • Каштаны - Хитрость против дурного начала

Удостой меня, чтобы я нашёл идеи и пути против дурного начала в моём сердце.

 • Фундук - Память

Удостой меня всегда помнить правду, мир грядущий, Твоё вечное милосердие, и Твою любовь ко мне, которая не прекращается, дай мне мудрость, для того, чтобы отменить все муки и тяжести, которые происходят со мной, мудрость соединения с Тобой, и чтобы я знал, как толковать действительность при понимании правды того, что всё происходит по Твоей воле делать добро и приближать, и от Тебя исходит только доброта и милость.

 • Жёлуди (дубовые) - контроль над мыслями 

Удостой меня, чтобы я всегда контролировал свои мысли!

 • Фисташки - Мохин де-Гадлут (Высокий уровень разума)

Удостой меня, чтобы я всегда верил в сокрытые во мне силы, и чтобы я удостоился "моах де-гадлут" (высокий разум) и взрослых мыслей, думать про себя только хорошо.

 • Орахис - Охрана

Пожалуйста всегда храни меня, и удостой меня приблизиться к Тебе через всё, что есть в этом мире, и не отдаляться от Тебя.

 • Кедровые орехи (Цнобар) - Сконцентрированность

Удостой меня быть сконцентрированным в молитве, чтобы был я всегда концентрировался на доброте и на милости.

 

Оцените эту статью

Средний рейтинг 4.7 (10 Голосовавших)
Наиболее читаемые статьи
Хидабрут Shops

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

48 ש"ח

покупка

Дополнительные товары

זוגיות עם רגש - הרב מיכאל לסרי

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

שבויות

תניא לאנשים כמוך וכמוני

Все товары